Colloquium 2012

Friday, October 26, 2012

Dinsdag vond de 17de editie van het Colloquium plaats in Kinepolis Brugge, het jaarlijkse event waar alle studenten hotelmanagement van de KHBO naar uitkijken. Iedereen kon zich uitdossen tot in de puntjes, gastsprekers vulden de namiddag met interessante informatie, daarna kon iedereen genieten van een walking dinner en volgde er een hevige afterparty in La Bodega.
Het event wordt elk jaar georganiseerd door de studentenvereniging van de opleiding, Sorhoma. Ook dit jaar verdienden zij weer een schitterend applaus voor deze prachtige dag!

Last Tuesday the 17th edition of the Colloquium took place at Kinepolis Bruges. This annual event is something every student of our training, hotelmanagement at KHBO, is looking forward to. Everybody could dress up to perfection, guest speakers filled the afternoon with interesting information, then everyone could enjoy a walking dinner followed by a fierce party at La Bodega.
Every year, this event is organized by the studentassociation hotelmanagement, Sorhoma. This year they earned another magnificent applause for this wonderful day!


Pictures taken by Sorhoma, myself & Janne


An event by students for students!

Love, Tessa.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.