The Color Run Belgium

Thursday, August 15, 2013

Na een lange pauze van examens en vakantie begon ik onlangs opnieuw te lopen. Ik moet het toch een klein beetje heropbouwen, het ging stukken lastiger dan verwacht, maar de motivatie is er. Ik had zelf een doel voor ogen, The Color Run. Kijk even mee ...

After a long break with exams and holidays I recently started running again. I need to do a little rebuilding, it was a little bit harder than expected, but there is motivation. I even had one goal in mind, The Color Run. Take a look ...
Wat is The Color Run of The happiest 5k on the Planet nu precies? Het is een loop van 5 km, kan ook gewandeld worden, waarbij de deelnemers starten in het wit. Gedurende de loop krijgen de deelnemers verschillende kleuren over zich heen in de vorm van poeder. Volledig gekleurd en na de aankomst van de kandidaten gaat het feest verder op het Color Festival waar iedereen verder rondstrooit met gekleurd poeder.
Oorspronkelijk werd de allereerste loop in januari vorig jaar georganiseerd in Phoenix (VS), daarna volgden heel wat steden en andere landen. Dit jaar gaat de loop ook voor het eerst door in Brussel, de loop waar ik mijn doel op gevestigd had. Vooraleer de inschrijvingen van start gingen trommelde ik enkele vriendinnen op om samen een onvergetelijk moment te beleven.

Op 13 augustus, om 10u, gingen de inschrijvingen van start. Popelend om me in te schrijven opende ik de website en schrok me een hoedje toen ik de prijs zag ... €35. Je leest het goed, €35 om zelf te lopen, je krijgt wel een t-schirte en kleurpoeder en water onderweg en dergelijke, maar voor een loop is dit toch héél veel geld?! En dan ben ik nog niet in Brussel. Ik vind het concept fantastisch en het ziet er superleuk uit, maar ik weet niet of ik er dit voor over heb. Ik zal er zeker nog even over nadenken, maar misschien ben jij wel volledig overtuigd?!

What is The Color Run or The happiest 5k on the Planet exactly? It is a run of 5 km, can be walked, with all participants starting in white. During the run, participants receive different colors over them in the form of powder. Fully colored and after the arrival of the candidates, the party continues on the Color Festival where everyone scatters colored powder around.
Originally the first run was organized in January last year in Phoenix (USA), then many cities and other countries followed. This year and for the first time the run also will be organized in Brussels, the run I had set my goal on. So before the registrations were launched, I enlisted some girlfriends to experience an unforgettable moment.

On August 13, at 10 am, the registrations opened. Anxiously to enroll I opened the website and almost fell over when I saw the price ... € 35. You read that right, € 35 to run with your own legs, you do get yourself a t-shirt, colored powder, water while running and such, but for a run it is still a lot of money! And then I'm not even in Brussels yet. I find that the concept is fantastic and it looks so much fun, but I do not know if I want to pay that much. I'll certainly think about it, but maybe you are already convinced?

De loop gaat door op 29 september en er kunnen 8000 personen deelnemen. Inschrijven kan hier http://sport.be.msn.com/thecolorrun/2013/nl/steden/brussel/inschrijven/

The run will take place on 29 September and 8000 people can participate. You can enroll here http://sport.be.msn.com/thecolorrun/2013/nl/steden/brussel/inschrijven/

Location: Tour & Taxis, Havenlaan -Brussels
12u / 12 a.m. : opening Color Festival
14u - 16u / 2 p.m. - 4 p.m. : Free start to run
20u / 8 p.m. : end Color Festival

Have lots of fun running!
Love, Tessa.