School Year Resolutions

Friday, September 13, 2013

Goede voornemens worden altijd gemaakt als het nieuwe jaar wordt ingezet, maar hoeveel mensen houden er zich aan? Ik ben 1 van hen, maar ik kom ze nooit na. Laat ik daarom eens iets anders proberen!

When the new year has started everybody made some good resolutions, but how many people do keep their word to themselves? I am one of them, I never make one come true. Therefor I'm trying something different!
(IMAGE VIA TUMBLR)

Binnen enkele dagen start het nieuwe academiejaar voor mij, een week vroeger dan de meeste studenten geloof ik. Ik besloot dat dit een uitstekend moment zou zijn om mij een paar dingen voor te nemen waar ik me echt wil aan houden. Het zijn veranderingen die m'n leven enkel ten goede kunnen komen, dus zeker het proberen waard!

Stoppen met roken 
Al enkele jaren rook ik, vrijwel elke dag. Een pakje of 2 per week en tijdens het uitgaan werden er al snel een paar sigaretten meer gerookt. Ik was geen kettingroker, maar stoppen lukte moeilijk. Ik liet me telkens weer gaan. Na mijn reis in Frankrijk deze zomer (begin augustus) maakte ik plots een klik in mijn hoofd en stopte met roken. Klinkt allemaal heel gemakkelijk, maar minderen met roken om dan volledig te stoppen werkt gewoon niet (been there, done that), en de nicotinepleisters en -kauwgummen, daar ging ik gewoon niet aan beginnen.
Ik ben eigenlijk een beetje trots op mezelf, ik raak geen sigaret meer aan ook al blijf ik er af en toe zin in hebben. Ik legde ook een spaarpot aan, als ik mezelf erop betrap dat ik zin heb in een sigaret en het niet doe, dan steek ik het bedrag dat een pakje kost in de spaarpot. Als ik een jaar niet gerookt heb zal ik er iets leuks mee doen. Nu gewoon nog volhouden!

Meer bloggen
Een standaard voor velen geloof ik, maar toen ik eind 2012 mijn blog startte had ik nooit verwacht dat er zoveel tijd zou inkruipen. Ik blog enorm graag, maar schoolwerk, stages, thuis helpen, weekendwerk, enzoverder nemen ook allemaal tijd in beslag... soms zoveel dat er voor bloggen geen energie meer overblijft. Ik heb me echter voorgenomen om meer tijd te nemen om te bloggen. Het geeft me voldoening en zorgt ervoor dat ik tot rust kom. Ik deel dingen via mijn blog wat ik niet met iedereen kan delen, waar niet iedereen geïnteresseerd in is en waar ik ook sommige mensen totaal niet mee moet lastigvallen. Het is mijn uitlaatklep en er loopt wel iemand rond die het leest veronderstel ik dan, iemand die luisterd, iemand die wel geïnteresseerd is in wat ik te vertellen heb. Meer bloggen en met een planning, dat komt dik in orde!

Een gezonder en fitter lichaam
Als klein meisje was ik een echte turnster, recreatief weliswaar. In mijn turnpak deed ik mijn oefeningen op de balk, vloog over de vloer, enzoverder. Toen ik op 14-jarige leeftijd stopte (ik weet niet meer precies waarom, maar deels door een blessure aan m'n knie), deed ik jarenlang niets meer van sport. Nu ik gestopt ben met roken moet ik ook terug fitter worden van mezelf. Daarom ga ik mee lopen met mijn mama, haar vriendinnen en een vriendin van mij. Ik voel me goed na het sporten en amuseer me wel, maar soms is het toch lastig om te vertrekken. Al een geluk dat iedereen me meesleurt! Lopen wissel ik soms af me een workout in de fitness of thuis. Een leuke app (wel superlastig!) vind ik de Nike Training app, een half uurtje workout met mooie uitleg van oefeningen. Wie doet er mee?

Within days the new academic year starts for me, I believe I start a week earlier than most students here in Belgium. I decided that this would be an excellent moment to make some resolutions that I want to stick by. These are changes that my life can only benefit from, so they are definitely worth trying!

Quit smoking
For several years I smoked almost every day. A pack or two a week and while going out a few more than usual. I was not a chain smoker , but quitting was hard. I let myself go again and again . After my trip to France this summer (early August) I made a sudden click in my head and stopped smoking. It all sounds very easy, but cut down on smoking and then stop completely just doesn't work (been there , done that), and nicotine patches and - chewing gum just wasn't my cup of tea.
I 'm actually a little proud of myself , I'm never smoking a cigarette again even though I still occasionally feel like it. I also have a piggy bank, when I catch myself wanting to smoke a cigarette and I don't do it, then I put the amount that a packet costs in the piggy bank. If I stopped smoking for a year I will do something fun with the money. I just need to hold on now!

Blogging more
A standard for many I believe, but when I started my blog late 2012 I never expected that it would take that much time. I like to blog tremendously , but schoolwork, internships , help at home , weekend work , and so on also take time ... sometimes so much that there remains no energy for blogging. However, I have planned to take more time to blog. It gives me satisfaction and helps me unwind . I share things on my blog that I can't share with everyone, where not everyone is interested in and there are also some people that I shouldn't bother with this. It is my outlet and there is someone around who reads it I guess, someone who listens , someone who is interested in what I have to say. More blogging and planning it, should definitely work!

A healthier and fitter body
As a little girl I was a real gymnast, recreational that is. In my leotard I did my exercises on the bar, flew across the floor, and so on. When I stopped at the age of 14 ( I do not remember exactly why, but partly due to an injury to my knee), I didn't do sports for years. Now that I 've stopped smoking I have to return fitter. That's why I go running with my mom, her friends and a friend of mine. I feel good after exercise and amuse me, but sometimes it is still difficult to put on my running shoes and step outside the house. Luckely everyone drags me outside when I don't want to! I sometimes switch  running for a workout in the gym or at home. A fun app (and super tough) I find the Nike Training app. A half-hour, or longer, workout with good explanation of the exercises. Who's with me ?

Hou jij je elke jaar aan je goede voornemens?

Do you make your new year resolutions come true?

Love, Tessa.