DIY// Dress to Top

Tuesday, October 15, 2013

Deze jurk hangt al een tijdje niets te doen in mijn kast, lees als: hangt onwijs hard in de weg. Ik droeg de jurk een 2-tal jaar geleden op het Colloquium, jaarlijks feest van de studenten hotelmanagement van Vives Campus Brugge (lees het artikeltje van vorig jaar hier), maar wegens uitzettingen op m'n heupen droeg ik hem sindsdien niet meer. Zonde, want ik vind de kleur en de rug zo mooi!

This dress has been hanging in my closet, doing nothing, for a while now, read: takes up space I need for clothing I do wear. I wore this dress 2 years ago on the Colloquium, an annual party by the students of hotelmanagement from Vives Bruges (read my article from last year here), but because my hips got bigger I stopped wearing it. Too bad, because I really like the color and the back of the dress!


Me in the dress (Colloquium 2011)
Omdat ik deze jurk toch niet weg wilde doen en vooral de rug wilde behouden, besloot ik er een t-shirt van te maken. Daarom voor jullie deze korte en gemakkelijke Do-It-Yourself!

Wat heb je nodig?
 • Een jurk waarvan je weet dat die er leuk zal uitzien als top
 • Een schaar
 • Een naaimachine (en misschien ook een mama of oma als je zelf niet kunt stikken)
Hoe ga je te werk?
 1. Trek de jurk aan en kijk hoe ver je hem wilt inkorten. Hulp is heel handig, zo kan de andere persoon speltjes steken of een lijntje trekken op de plaats waar je wil knippen.
 2. Leg de jurk zijdelings open, met de naad naar boven, zoals op de foto hieronder. Zorg ervoor dat beide kanten zo vlak mogelijk zijn en dat er zo min mogelijk bultjes in de kleding zijn.
 3. Knip beide lagen in 1 keer door. Wil je een shirt die zowel langs voor als achter gelijk loopt, knip dan rechtdoor! Een lijn tekenen kan helpen. Mijn t-shirt wou ik asymmetrisch dus knipte ik lichtjes, schuin naar beneden. Tip: Knip nooit teveel af in 1 keer, je kan na het passen nog altijd korter als je het t-shirt nog te lang vindt.
 4. Om uitrafelen van de stof te voorkomen naaide mijn mama een zoom (ik kan zelf niet stikken, maar wil het wel kunnen!).
 5. Ziezo, klaar! Gemakkelijk toch!?
Because I don't want to throw away this dress, I especially wanted to keep it becaus of the back, I decided to make a t-shirt out of it. Therefore this short and easy Do-It-Yourself !

What do you need?
 • A dress that you know will look as nice top
 • Scissors
 • A sewing machine (and maybe a mom or grandma if you can't sew yourself)
How does it work?
 1. Put on the dress and see how far you want to shorten it. Assistance is very useful to put in some pins or to draw a line on the place you want to cut.
 2. Lay the dress open sideways, with the seam side up, like in the picture below. Make sure both sides are as flat as possible and make sure there are no bumps in the clothing.
 3. Cut through both layers at one time. If you want a shirt that is even in the back and front, then cut straight! Drawing a line can help. I wanted my t-shirt to be asymmetric so I cut slightly downward. Tip: Never cut off too much at one time, after fitting you can still cut it shorter if you find it too long.
 4. To prevent the fabric from fraying my mom sew a hem. (I can't sew myself, but I want to know how to do it!).
 5. There, done! Easy, right!?

Zal jij deze DIY proberen of heb je zoiets al gedaan? Stuur me enkele foto op Twitter en Facebook!

Will you try this DIY or have you done something similar? Send me some pictures on Twitter and Facebook!

Love, Tessa.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.