Kiehl's Ultra Facial Moisturizer SPF 15

Saturday, October 19, 2013


Dit is het allereerste product die ik van Kiehl's in huis haalde. Na een tip van Isabelle van de blog Nails and Cupcakes toen ik een reactie poste op 1 van haar artikeltjes (ga er zeker eens langs!), kocht ik deze Ultra Facial Moisturizer SPF 15. Geheel enthousiast was ik toen het pakte geleverd werd! Ik had al zoveel dingen gehoord over Kiehl's en had eindelijk zelf een product aangeschaft. Testen maar! 

Eind augustus kocht ik de moisturizer op de online webshop Cosmeticary en ik ben er erg tevreden mee. De verpakking vind ik erg leuk. Heel eenvoudig, maar heeft alles wat het moet hebben. Nadeel is dat ik het doseren van het product nogal moeilijk vind. Door het harde plastiek moet je soms hard duwen waardoor je met veel te veel product op je vingertoppen beland.
Dat terzijde vind ik het product erg prettig. De lichte formule zorgt ervoor dat crème de snel in de huid dringt. Daarnaast blijft er geen plakkerig gedoe over op je handen en bevat het SPF (wel redelijk laag, maar voldoende tijdens wintermaanden) die je beschermt tegen UVA- en UVB stralen. Er hangt een hele lichte, zachte geur aan het product die ik echt heerlijk vind en die snel verdwijnt na het aanbrengen. Ik voel dat de crème heel vochtinbrengend is, wat eind augustus net iets teveel was voor mijn huid. Mijn T-zone wordt nogal snel vet, zeker in de zomermaanden bij warm weer, en dan liet ik het product liever aan de kant staan. Nu het begin oktober stilaan kouder werd voelde ik ook dat mijn huid wat meer vocht nodig had en ging ik weer aan de slag met de Ultra Facial Moisturizer. Mijn huid kon het wel appreciëren! Deze is ideaal voor mij tijdens koudere maanden, maar ik denk dat drogere huidtypes dit product ook ten zeerste zullen appreciëren tijdens de zomermaanden.


De Ultra Facial Moisturzir SPF 15 heeft enkele raar genaamde hoofdingrediënten, uitspraak en uitgebreide informatie zijn hier te vinden, maar toch even een korte samenvatting:

  • Antarcticine (glaciaal glycoporteïne-extract) - zorgt voor de bescherming van de huid (tegen uitdroging en lage temperaturen)
  • Imperata cylindrica (woestijnplantexctract) - slaat vocht op en houdt het vast
  • Octinoxaat (ethylhexyl methoxycinnamaat) - beschermt huid tegen UVA- en UVB-stralen 
  • Vitamine A (retinylpalmitaat) - zorgt voor een gezonde en heldere huid en bevat antiverouderende eigenschappen
Iets meer over Cosmeticary. Echt, wat een fantastische webshop met zoveel leuke merken en een prachtige service. Ik kocht het product van Kiehl's niet op hun eigen website omdat ik hun verzendkosten net iets te hoog vond voor dat ene productje die ik kocht (€8,95 dacht ik, waar je 3 staaltjes krijgt) terwijl ik bij Cosmeticary slechts €4,95 betaalde en er nog eens, helemaal onverwacht, 5 staaltjes bovenop kreeg!

Cosmeticary Website - €19,00 (Hier
Kiehl's Website - €19,00 (Hier)

Wat zijn jou favoriete Kiehl's producten?

This is the first product that I got from Kiehl's. After a tip from Isabelle from the blog Nails and Cupcakes when I poste a comment on one of her articles (go visit her blog!) , I bought this Ultra Facial Moisturizer SPF 15. I was completely excited when it was delivered! I had heard so many good things about Kiehl 's and I had finally purchased a product myself. Time to put it to a test!

At the end of august I ordered the product with the online shop Cosmeticary and I am very satisfied. I really like the packaging. Very simple, but has everything it should have. Downside is that I find the dosing of the product rather difficult. Because of the hard plastic you sometimes push to hardn so you end up with too much product on your fingertips.
That aside I find the product very pleasant. The lightweight formula ensures that the cream penetrates the skin quickly. In addition, you don't end up with sticky remains on your hands and it contains SPF (quite low, but enough for colder months) that protects against UVA and UVB rays. There is a very light, soft scent to the product that I really love and which disappears after application. I feel that the cream is very moisturizing, which in late August was just too much for my skin. My T - zone gets quite greasy, especially in the summer months when it's warm outside, so I let the product stand aside. Since the beginning of October the weather is changing and I felt that my skin could use some more moisture, so I went back to work with the Ultra Facial Moisturizer. My skin could really appreciate that! This is ideal for me during colder months, but I think this product will also be appreciated by drier skin types during the summer months.

The Ultra Facial Moisturzir SPF 15 has some weird named main ingredients, pronunciation and detailed information can be found here, but here is a brief summary:
  • Antarcticine ( glacial glycoporteïin extract ) - protects the skin (from dehydration and low temperatures)
  • Imperata Cylindrica ( desert plant exctract ) - stores and retains moisture
  • Octinoxate ( ethylhexyl methoxycinnamate ) - protects skin from UVA and UVB rays
  • Vitamin A ( retinyl palmitate ) - provides a healthy and clear skin and has anti-aging properties
A little more about Cosmeticary. Really, what a fantastic online shop with so many fine brands and a great service. I didn't purchase the product from Kiehl's own online shop because I just found their shippingcost were too high for the one product I was buying (€ 8,95 I thought, where you get 3 samples) while at Cosmeticary I only paid € 4.95 and, unexpectedly, got five samples on top!

Cosmeticary website - €19,00 (Here)
Kiehl's website - €19,00 (Here)

What are your favorite Kiehl's products?

Love, Tessa.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.