Make My Day Monday #3

Monday, November 18, 2013


Terug met een nieuwe Make My Day Monday!

A new Make My Day Monday!
Afgelopen week poste ik niets, maar ik had er gewoon echt geen tijd voor. Ik kijk op naar mensen die alles zo kunnen plannen dat ze tijd over hebben, maar ik weet nog altijd niet hoe ik het moet doen. Ik weet dat het deels ligt aan mijn uitstel gedrag en daarom heb ik nu ook zoveel voorbereidend werk voor presentaties voor de klas. Het is mijn eigen schuld en om die reden moest alles wijken voor schoolwerk. Nu ben ik redelijk op schema, maar er moet nog heel wat gebeuren. Ik hoop echter dat ik deze week wat voor kan lopen. Gewoon verstand op nul en gaan!

Last week I didn't post a thing, but I didn't had the time at all. I look up to people that manage to plan everything and even have time left to do fun stuff, but I am still at a chaotic pas. I know it is because I always wait to do the stuff that must be done and that is why I am now left with so much preparative work for presentations in front of the classroom. It is my own fault  and last week everything had to make room for schoolwork. Right now, I am pretty much on schedule, but there is still plenty left to do. I hope I can manage to get all the work done and even get ahead of my schedule. Just do it!
Binnen een kleine 2 weken is het weer zover en begint de Advent. Niet dat ik nog goed weet waarover het juist gaat (eens googlen straks), maar hetgeen ik me nog herinner is de Advent kalender die vroeger bij ons in de kleuterklas hing. Elk kindje mocht 1 van de 24 dagen het chocolaatje snoepen en het was altijd spannend om te kijken welk figuurtje er achter het deurtje zat. Nog steeds het kleine kind in mij, maar snoepgoed vervangen door ander lekkers! Vorig jaar kocht ik de Advent kalender van Babor (review hier) en ik zou hem eigenlijk ook graag dit jaar weer in mijn armen sluiten. Voor €65 is deze ampullenkuur van jou. Je kan hem hier online bestellen.

In 2 weeks it is that time again and the Advent starts. I don't know quite as well as I used to what it is all about (will google that later), but what I remember is the Advent calendar that formerly hung in our kindergarten. Each child could eat one of the 24 chocolate sweets and it was always exciting to see what figure was behind the door. I still have the little child in me, but sweets are replaced by other sweets! Last year I bought the Babor Advent Calendar (review here) and I would really like to embrace that lovelyness once again. For €65 the ampoules cure is yours. You can order it online here.

Mijn favoriete workout youtube-filmpjes zijn die van Tone It Up. Karena en Katrina doen tal van oefeningen die ze goed uitleggen en door hun enthousiasme krijg je zelf meer zin om de oefeningen te doen. En geef toe, bij het zien van de meisjes wil jij zelf toch ook wel dat figuur! Op hun website kan vind je heel wat meer informatie over hun nieuwste filmpjes, maar ook recepten, voedingsprogramma's en zoveel meer zijn er terug te vinden. Daarnaast kan je gratis inschrijven op hun nieuwsbrief en ontvang je een gratis starters pakket met een aantal recepten, een eerste workout enzoverder. Veel is gratis, wat ik echt leuk vind, maar de voedingsprogramma's zijn betalend en een eenmalige betaling van $150 of ongeveer €110 wordt gevraagd bij de bestelling hiervan. Een schappelijk bedrag als je't mij vraagt, want bij de diëtiste kom je daar niet mee toe.

My favorite workout youtube movies are those of Tone It Up. Karena and Katrina doing lots of exercises and explain them well and by their enthusiasm you actually want to do the exercises. And admit, upon seeing the girls who doesn't want such figure! On their website you can find a lots of information about their latest movies, but also recipes, nutrition programs and so much more. Additionally, you can subscribe for free to their newsletter and receive a free starter kit with some recipes, a first workout and so on. Many things they offer are free, which I really like, but the food programs need to be paid for and a one-time payment of $150 or about €110 is requested when ordering them. A reasonable amount if you ask me, because when you go to a dietitian you won't come far with it.

Waar kijk jij naar uit deze week? Wat doe jij om stress te vermijden en hoe plan jij al je werk? Welke workouts zijn jou favorieten?

What are you looking forward this week? What do you do to avoid stress and to plan all your work? Which are your favorite workouts?

Love Tessa.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.