Sunday Quote!

Sunday, November 10, 2013


Zondag is bijna voorbij, maar ik wou jullie toch niet onthouden van een quote. Gisteren was er een klein feestje in Ardooie city, met nogal wat drank wat uitdraaide tot een lazy sunday met veel slaap. Vanavond is er echter nog iets gepland en sinds ik zoveel van eten hou en het met eten te maken heeft werd het deze.
Elk jaar verzamelen vrijwilligers van 11.11.11. geld in door activiteiten te organiseren en dit altijd rond 11 november. In onze gemeente is de activiteit 'Vreemde Tafels'. Een aantal mensen zetten hun huis open voor een 12-tal kandidaten, inclusief zichzelf, die samen eten. Het eten wordt echter niet bereid door de gastheer en/of -vrouw, maar mensen van een andere origine komen het eten in je eigen keuken klaarmaken. Je weet op voorhand niet waar je terecht komt (indien je geen gastheer/vrouw bent), wie kookt en wat je te eten krijgt. Zo kan het gebeuren dat je Argentijns, Filipijns, etc. eten op je bord krijgt. Dit jaar wilden mijn ouders hun huis openstellen en besloot ik ook eens mee te eten en dit voor een prijs van €35 voor een menu. De kost vanavond wordt Afrikaans en ik ben erg benieuwd! Ik zal enkele foto's op instagram posten, volg me @tessadhaene, maar ik zal ook proberen de avond in foto's vast te leggen en later op de blog te plaatsen.

Wat doen de 11.11.11. vrijwilligers bij jou in de buurt?

Sunday is almost over, but I still wanted to share a quote with you. Yesterday there was a small party in Ardooie city, with some booze what turned out in a lazy sunday day after with a lot of sleep. Tonight I still have plans and since I love food so much and it has something to do with food I thought this would fit.
Each year, volunteers from 11.11.11. gather money by organizing activities and this always around November 11. In our town, the activity is called 'Foreign Tables'. Some people put their house open for 12 candidates, including themselves, who eat together. However, the food is not prepared by the host and /or hostess, but people of other origins cook their typical meals in your own kitchen. You do not know in advance where you end up (if your not a host), who cooks and what you will eat. So it can happen that you get Argentinian, Filipino, etc. food on your plate. My parents wanted to open our home this year and I decided to join for a price of € 35 for a menu. The food we get served tonight is African and I am very curious! I will post some pictures on instagram, follow me @tessadhaene, but I will also try to capture the evening in pictures and place them later on the blog.

What do the volunteers from 11.11.11. do in your area?


Love, Tessa.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.