Meet the Belgian brand Rainpharma

Wednesday, December 18, 2013


Een volledig Belgisch merk, waarvan zowel ontwikkeling en productie in België gebeurd? Dezer dagen zijn ze zeldzaam, door o.a. te hoge loonkosten trekken veel bedrijven naar lageloonlanden voor productie. Begrijpelijk, een bedrijf moet winst maken, maar als er dan iets voor mijn neus geschoven wordt waar 'made in Belgium' op te lezen staat dan wordt m'n interesse meteen aangewakkerd. Dit was ook het geval toen ik een mailtje kreeg van RainPharma.

In 2006 ontstond een plan, in 2010 rolden de eerste producten van de band en in 2013 werd de cirkel volledig. Het plan was er om eerlijke producten zonder veel boe of ba (no-nonsenseproducten zoals zij het noemen) op de markt te brengen. De eerste producten waren voedingssupplementen, daarna volgden de RainShakes, een huidverzorgingssysteem en als laatste een heuse lijn van verwenproducten. Nieuwe producten worden slechts op de markt gebracht indien ze er zelf van overtuigd zijn, dit zonder reclames met bepaalde beloftes. Kwaliteit en geloofwaardigheid komen op de eerste plaats en mensen worden nooit overtuigd om met de producten te werken.

Vorige week dinsdag bracht ik een bezoekje aan de officiële winkel van RainPharma in Antwerpen. Na een hele dag shoppen was dit een ideale afsluiter. Ik had voor de Enhancing Face Treatment gekozen en vooraleer we van start gingen werd mij gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op deze manier werd duidelijker wat ik verwacht van de producten en welke producten er het meest geschikt zijn voor mijn huid. Samen met de schoonheidsspecialiste overliepen we alle vragen en ze legde telkens uit waarom dit gevraagd werd aan de mensen, wat er verbeterd kan worden en op welke manier. Daarna gingen we naar boven om voor de gelaatsbehandeling, waar ik ook telkens goed uitleg kreeg over de producten en hun werking. Een persoonlijk huidplan werd opgesteld na de behandleing en was ideaal om daarna zelf wat producten mee te nemen uit de winkel. Ik moet toegeven dat ik erg tevreden was van de gelaatsverzorging, mijn huid zag er fris uit en ze voelde ook zo aan.

De producten van RainPharma zijn 99,9% van natuurlijke oorsprong, hierdoor kunnen sommige producten een beetje funky ruiken vind ik zelf, maar daarom doen ze niet minder hun werk. Overbodige en ongezonde ingrediënten worden geweerd uit de producten en kleurstoffen, siliconen, synthetische parfumes en andere 'nasties' zoals zij zeggen, zal je er niet in terugvinden. Er werd mij ook gezegd dat RainPharma niet geloofd dat je enkel door het gebruik van producten een betere huid krijgt. Je levensstijl heeft heel wat te maken met de conditie van je huid, daarnaast is hetgeen je eet ook een belangrijke factor. Vanbinnen uit werken door gezonde voeding te combineren met RainShakes en voedingssupplementen (vullen de voeding aan, vervangen die niet!) en het gebruik van de juiste verzorging zorgt voor het beste resultaat.

Ik nam 4 producten mee naar huis die in nu uitvoerig aan het testen ben, reviews volgen zeker! De prijzen van de RainPharma producten vind ik erg goed, vaak is skincare toch een dure bedoening, maar ik vond deze meevallen als je vergelijkt met sommige andere merken. Je betaald naar gelang het product kost om te maken, zo is het serum in de reeks het duurst (50 ml €69,95) omdat die de meest actieve bestanddelen bevat en dus de hoogste productiekost heeft. Hetgeen ik meenam met de prijzen:

After Oil Lemony Vanilla Hugs - 250 ml € 17,95
Advanced Precleanser - 200 ml € 36,95
Brightening Face Scrub - 200 ml € 36,95
Comforting Clay Mask - 100 ml € 24,95

Het spa menu vind je hier voor meer informatie over de behandelingen.

Voor meer informatie over RainPharma, hun voedingssupplementen, gezondheidsprogramma's enzoverder raad ik aan om zelf even langs te gaan in de winkel in Antwerpen of 1 van hun verkooppunten, daarnaast vind je ook heel veel op hun website en in hun folder.
__________________________

A brand that is Belgian all the way, with both development and production in Belgium? These days they are rare, high labor costs are on of the reasons why many companies move their production to low-wage countries. Understandable, a company must make a profit, but if there is something being shoved under my nose with 'made ​​in Belgium', my interest instigates immediately. This was also the case when I got an email from RainPharma.


In 2006 a plan was created, in 2010 the first products rolled of the production line and in 2013 the circle became complete. The plan was to create honest products without a lot of frills (no-nonsense products as they call it). The first products were dietary supplements, followed by the RainShakes, a skincare system, and finally a line with natural pampering products. Products only find their way to the market, this without commercials with certain promises, if the developpers are convinced of its efficiency. Quality and credibility always come first and people will never be persuaded by the sellers to work with the products.


Last Tuesday, I paid  the flagship store of RainPharma in Antwerp a visit. After a full day of shopping, this was exactly what I needed to end my day. I had an appointment for the Enhancing Face Treatment and before we started, I was asked to fill in a questionnaire. In this way, it was clear what I expected from the products and which products are most suitable for my skin . Together with the beautician we overran all questions and she explained why these questions where asked, what can be improved and how. Then we went upstairs for the facial treatment, which was super relaxing. During the treatment the beautician explained the products and their operation. A personal skin plan was drawn up after the treatment, and was ideal to know which products I should take home. I must admit that I was very happy with the facial, my skin looked fresh and it also felt that way.


The Rain Pharma products are 99,9 % of natural origin, leaving some products with a little funky smell I find, but that doesn't mean they are less effective. Unnecessary and unhealthy ingredients are excluded from the products and dyes, silicones, synthetic parfumés and other 'nasties' as they say, won't be found in them. I was also told that Rain Pharma doesn't believe that you only get a better skin through the use of products. Your lifestyle has a lot to do with the condition of your skin, what you eat is also an important factor. Working from the inside out combining a healthy diet with RainShakes and nutritional supplements (the diet supplements don't replace your meals, they complement! ) and using the proper skincare ensures the best results.


I took 4 products home with me and I am testing them at the moment, reviews will follow for sure! The prices of Rai Pharma products I find very good, often skincare is an expensive affair, but when compared to other brands, RainPharma has a good price quality. You pay acoording to the production cost, so the serum in the series the most expensive (50 ml € 69.95) because it contains the most active ingredients and thus has the highest production costs. What I brought home with prices:After Lemony Vanilla Oil Hugs - 250ml € 17.95
Advanced Precleanser - 200ml € 36.95
Brightening Face Scrub - 200ml € 36.95
Comforting Clay Mask - 100ml € 24.95

The spa menu , click here for more information on the treatments.


For more information about Rain Pharma, their nutritional supplements, health programs and so on , I recommend to just go to the store in Antwerp or one of their outlets, in addition you will also find a lot on their website and in their brochure.


Love, Tessa.

Source: first pictures via RainPharma

1 comment:

  1. Ziet er heel mooi uit en knlinkt super, zo'n puur Belgisch merk. Dat trekt mij ook nog steeds erg aan. De winkel ziet er ook mooi uit!

    X Sara

    http://windowonmywardrobe.blogspot.be/

    ReplyDelete

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.