Sunday Quote!

Sunday, December 8, 2013


Na de examens met kerstmis is mijn stage in het 2de semester het laatste wat ik moet doen vooraleer ik afstudeer. Als alles goed gaat tenminste, anders kan ik in augustus nog eens terugkeren. Ik denk vaak aan hoe de toekomst er voor mezelf uit zal zien. Ik heb dromen, zoals velen, en denk vaak na over ik hoe ik ze zal waarmaken. Hoe begin je aan zoiets? 'Hoe?' vraag ik af, zoveel, met een bang hartje, soms bang voor reacties van anderen. 'Gewoon doen' zeg ik dan tegen mezelf. Het gaat gewoon allemaal zo snel. Soms te snel, alsof alles aan mij voorbij gaat en me inhaalt. Soms doe ik dat mezelf  aan, dan zit ik neer en wil ik rusten terwijl er in mijn hoofd nog vanalles spookt; 'die taak voor school', 'opruimen', 'ohja  juist, die boodschappen'... Ken je dat gevoel? Een beetje uitgeblust? Later been ik dan weer bij, is alles goed en ga ik helemaal op in het werk. Dat stelt me gerust. Ik kom er wel, stapje voor stapje, beetje bij beetje.

After the exams I have after Christmas I have my internship in the 2nd semester and it is the last thing I do before I graduate. If everything goes well of course, otherwise I have to return once again in August. I often think of what the future will look like. I have dreams, as many have dreams, and I often think about how I will fulfill them. How do you start something like that? 'How?' I wonder so much, with a frightened heart, sometimes afraid of the reactions of others. 'Just do it', I say to myself. It just goes so fast. Sometimes too fast, as if everything passes me and outpaces me. Sometimes I do it to myself, then I sit down and I want to rest while a lot of things are haunting me in my head; 'that schooltaks','cleaning','right, those errands' ... You know that feeling? A bit weary? Later I can keep up again, everything is good and I'm completely focused on my work. That reassures me. I'm getting there, step by step, bit by bit.

Love, Tessa.

Source: Pinterest

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.