Rainpharma Advanced Precleanser

Thursday, January 23, 2014


Een eindje terug konden jullie een artikeltje lezen waarin ik zelf RainPharma leerde kennen en jullie er het een en ander over vertelde (lees het hier). Ik had een paar producten om te testen en nu gebruik ik ze ongeveer een goede anderhalve maand. RainPharma heeft een huidverzorgingplan met stappen van A tot G. Zelf heb ik ze niet allemaal, maar ik wil jullie toch graag wat meer vertellen over diegene ik wel heb.

Vandaag neem ik stap A onder de loep, de Advanced Precleanser. 2 nieuwigheden voor mij, zoals veel dingen trouwens. Ik zie mezelf als een newbie, want ik weet helemaal niet veel over huidverzorging of make-up (het enige wat uit mijn mond komt is Estée Lauder, if you didn't noticed). Ik leer gewoon van anderen en probeer zelf uit te zoeken wat een product voor me doen, misschien goed om te weten dat ik een normale tot gecombineerde huid heb. Okay, ik wijk af... 2 nieuwigheden dus voor mij: een precleanser en dit is een oliecleanser.
Ik ga even dieper in op het precleansen, want ik ging op zoek om het ook voor mezelf duidelijk te maken. Waarom zouden we precleansen (ooh, wat hou ik van het vernederlandsen van Engelse woorden) ? Het ontdoet je huid van al het vuil dat het gedurende de dag te verduren kreeg. Niet enkel make-up, maar ook zweet, milieuverontreiniging, enzoverder. Daarna gebruik je een andere cleanser om ervoor te zorgen dat alle restjes van je precleanser en het opgevangen vuil verwijderd worden zodat de huid volledig schoon is. Gebruik je 2 x dezelfde cleanser wordt dit double-cleanse genoemd.

De Advanced Precleanser van RainPharma vind ik heel aangenaam om te gebruiken. Hij is gemaakt op basis van kostbare oliën zoals jojoba en amadelolie. Ik weet zelf niet hoe het is om een oliecleanser te gebruiken, maar deze is erg praktisch. Hij komt uit de fles (met handig pompsysteem) in geltextuur en je brengt hem aan op een droge huid. Door de warmte smelt de gel en wordt het een olie die ik maar al te graag inmasseer met mijn handen. De lichte geur, bloedsinaasappel vernam ik, brengt me helemaal tot rust. Na het inmasseren, maak je de handen wat nat en masseer je verder. Je zult zien dat de olie in een melk veranderd. Daarna spoel je alles heel goed af en blijf je achter met, bij mij toch, zachte huid. Na deze stap gebruik je een andere cleanser om de huid helemaal schoon te maken en ga je verder met je verzorging.

Het wordt aangewezen deze precleanser 's ochtends en 's avonds te gebruiken voor de beste resultaten, maar zelf durf ik deze stap wel over te slaan als ik niet echt buiten geweest ben of 's morgens opsta. Heb ik veel tijd dan hou ik ervan om het product lekker lang in te masseren, de olie voelt zo lekker aan op de huid!

Advanced Precleanser (stap A) RainPharma - 100 ml voor €26,95 en 200 ml voor €36,95

Gebruikte jij al een precleanser?
_________________________

A little while back you could read an article in which I myself got to know RainPharma and I told you a few bits about the brand (read it here). I had a few products to test and now I have been using them for about a good month and a half. Rain Pharma has a skincare plan with steps from A to G. I don't have all the different products from all the steps, but I would like to tell you something more about those I do have.

Today I'm taking a closer look at step A, the Advanced Precleanser. Two novelties for me, like many things by the way. I see myself as a newbie , because I don't know much about skincare and make-up (the only thing that comes out of my mouth is Estée Lauder, if you did not noticed). I learn from others and try to figure out what a product does for me, maybe good to know is that I have normal to combinationed skin. Okay , I'm deviating... 2 novelties so for me: a precleanser and it is an oilcleanser.

I'm going deeper into the precleansing because I searched some information to make it also clear for myself. Why should we precleanse ( ooh, I love turning English words into Dutch ones) ? It removes all the dirt that  your skin had to endure during the day. Not only makeup, but also sweat, pollution, and so on. After precleansing you use another cleanser to ensure that all the leftovers from your precleanser and collected dirt are removed so that the skin is completely clean. Using the same cleanser 2 times is called a double-cleanse.

The Advanced Precleanser from RainPharma I find very pleasant to use. It is created from precious oils such as jojoba and almondoil. I don't know how it feels to use an other oilcleanser but this one is very practical. It comes out of the bottle (with handy pump) as a gel, and you apply it to dry skin. The heat makes the gel melt and I am very happy to massage this oil in with my hands. The slight odor, blood orange I learned, brings me in a totally relax atmosphere. After massaging this in, you wet your hands and massage further. You will see that the oil turns into a milk. Then rinse everything very well and you are left with a, for me anyway, soft skin. After this step, you use a different cleanser to clean the skin completely and you continue with your skincare. 


It is designated to use the cleanser in the morning and evening for the best results, but I have to admit that I skip this step if I haven't been really outside or when I am waking up in the morning. When I do have the time I love to massage this in for a very long time because the oil feels so good on my skin!Advanced Precleanser (step A) RainPharma - 100 ml  €26,95 and 200 ml  for € 36,95

Have you used a precleanser before?

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.