Sunday Quote!

Sunday, January 26, 2014


Afgelopen week startte ik mijn stage in Mercure Brusselss Airport, de laatste periode voor ik afstudeer. Ik zag er een klein beetje tegenop, want geen enkel van de personeelsleden heeft als moedertaal Nederlands. Frans is de voertaal in het hotel en ook al krijg ik als sinds het vijfde leerjaar Franse les, ik begrijp en spreek het nog steeds niet goed. Ik probeer de hoofdpunten te begrijpen en zo af te leiden wat er gezegd wordt en erop te antwoorden, maar dat lukt niet altijd. Frans is naast Nederlands de tweede officiële voertaal in België, de meest gesproken taal in onze hoofdstad Brussel en een wereldtaal. Om die redenen, en omdat ik het een mooie taal vind, wil ik het dan ook 'perfect' beheersen. Juist omdat ik wat schrik had voor de stage koos ik voor deze quote. Ik kan alleen maar bijleren, dag 2 ging stukken beter dan dag 1 en ik hoop dat het in stijgende lijn blijft gaan. Het maakt me een ervaring rijker.

Last week I started my internship at Mercure Brusselss Airport, the last period before I graduate. I dreaded it a little bit, because none of the staff has Dutch as mother tongue. French is the official language in the hotel, and even though I get French class since the fifth grade in elementary school, I still don't understand and speak it well. I am trying my best to deduce what is being said by understanding the outlines and to reply as well as I can, but that doesn't always go smoothly. French is the second official language, besides Dutch (and a third is German), in Belgium, the most widely spoken language in our capital Brussels and also a world language. For these reasons, and because I think it is a beautiful language, I want to control it 'perfectly'. Precisely because I had some fear to start the internship, I chose this quote. I can only learn, day 2 went much better than day one and I hope it keeps going better. This is an experience, one that will grow me.

Love, Tessa.

Source: picture via pinterest

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.