Sunday Quote!

Sunday, February 2, 2014


Kritiek geven, ik kan het als geen ander. Ik beschouw het als 1 van mijn slechtste eigenschappen en iets wat uiteindelijk altijd uitdraait op gezaag. Het ergste gedeelte is dat ik nodige kritiek altijd voor mezelf houdt en hetgeen ik net niet moet zeggen eruit flap. Tactisch? Neen, dat ben ik niet. Ik bedoel het nooit slecht. Geloof me, ik probeer alleen te helpen. Het komt er gewoon soms op de verkeerd manier uit. Vandaar dat ik probeer, dag na dag, om meer aan te moedigen en positiever te staan in het leven. Ik wil motieveren en inspireren, mensen aanzetten om te groeien en te gaan voor iets ze echt willen ook al lijkt het soms heel ver af. Dit alles wil ik ook voor mezelf doen.

Giving criticism, I am that good at it. I consider it one of my worst qualities and something that always ends up  into nagging. The worst part is that I always keep the necessary criticism for myself and what the ones I shouldn't say just blurt out. Tactical? No, I'm not. I never want to hurt someone. Believe me, I'm just trying to help. It just comes out the wrong way sometimes. That's why I try, day after day, to encourage more and life live more positive. I want to motivate and inspire, encourage people to grow and go for something they really want, even if it sometimes seems very far off. All this, I want to do for myself too.

Love, Tessa.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.