5 Things I've learned from rebuilding a home

Thursday, September 24, 2015

Afgelopen maanden draaide het allemaal rond verandering. Niet alleen verliet ik het ouderlijk nest om samen te gaan wonen met mijn vriend, we begonnen ook met het verbouwen van het ons huis. Het plafond bleek 'uit de haak' te zijn en er stond een grote 'binnentuin' in het midden van de leefruimte, wat voor de vorige bewoners het pronkstuk van het huis was - echter beplant met dode olijven, supermooi ... - , maar wat ik volledig verafschuwde. Daarnaast voelde de vloer erg koud aan en leek het alsof die recht uit m'n oma haar huis kwam. Tijdens het verbouwen en het terug in elkaar puzzelen stak ik het een en ander op.

1. RUIM ALLES OP & BEDEK DE MEUBELEN VOOR JE BEGINT. Zoals je kan zien in de foto's hierboven begonnen wij de afbraakwerken terwijl nog niet alles aan de kant geschoven werd. Eigenlijk begonnen we te kijken wat er moest gebeuren om het plafond te rechten, toen het hele geval naar beneden kwam. Dus 'bezint aleer ge begint' en dek/bescherm alles af die je heel wil houden.

2. ER IS ALTIJD MEER. Onze bedoeling was om gewoon die afschuwelijke bloembak midden in het huis te slopen, een nieuwe vloer te leggen en alles in het wit te schilderen. Telkens we dachten iets te hebben afgewerkt, stak er iets anders de kop op. Bereid je voor op veel meer werk dan je eerst dacht.

3. JE VADER IS JE BESTE VRIEND. Hij is je voor geweest bij dit soort zaken, hij leerde het een en ander van zijn vader en hij weet hoe het moet. Wel, hij denkt dat hij het beter weet, maar het is beter om hem gelijk te geven want zonder zijn hulp ben je nergens. En natuurlijk, hij heeft alle gereedschap, zo bespaar je ook wat geld.

4. JE LEERT JE ANGST VOOR SPINNEN OPZIJ TE ZETTEN. Serieus, mijn angst voor spinnen is enorm en elke keer opnieuw krijg ik kippenvel als ik een achtpotig wezen door het huis zie klimmen. Eens je begint te werken heb je de indruk dat ze uit het niets tevoorschijn te kruipen en veel regelmatiger dan ervoor. Terwijl je eigenlijk gewoon vooruit wil gaan en er geen tijd is om die stofzuiger te halen. Neem gewoon het eerste papiertje die je ziet en deal with that beast.

5. GEDULD IS EEN SCHONE DEUGD. Dit is de allerbelangrijkste taak die ik leerde kennen doorheen alles wat er gaand was en nog steeds gebeurd. Je moet geduld hebben en je moet wachten. Het is allemaal voor de goede zaak. Al je te snel wil gaan dan krijg je er gegarandeerd wel spijt van. Geduld zal ervoor zorgen dat je het huis creëert waar je naar verlangt.
___________________________
Past few months have been all about changes. Not only did I move out of my parents house and did my boyfriend and I move in together. We also started rebuilding our home. The ceiling wasn't straight and there was a massive inhouse "garden" which was the center piece for the previous owners - although the olive trees were dead, pretty ... - but which I absolutely abominated. Also the floor was super cold & looked like it came straight out of my granny's home. During the period of constuction work & after that, trying to put the pieces back together little by little I might have learned a thing or two...


1. PUT EVERYTHING ASIDE & COVER FURNITURE BEFORE YOU START. As you can see in the pictures above, we started demolition work while not everything was aside. Actually we started looking what was necessary to even out the ceiling so the whole thing came down. So just before you start, make sure everything you want to keep is covered up.


2. THERE IS ALWAYS SOMETHING ELSE. Our main intention was just to tear down the 'in house garden', put in new floors and painting everything white. Well every time we thought we finished something, another little thing came around. Prepare for a lot more work then you expected.


3. YOUR DAD IS YOUR BEST FRIEND. He has been here before, he learned a thing or two for his dad and he knows best. At least he thinks he knows best, but its just better to agree and give him his credits because without his help, you're nowhere really. And oh yes he has all the tools, so you will be saving some money.


4. YOU LEARN TO PUT ASIDE YOUR FEAR OF SPIDERS. Seriously, I have a serious spider phobia and I get the chills every time I see such eight legged creature climbing around the house. When you start working they seem to pop up out of nowhere and more frequent than your used to. While instead you just want to keep on going and there is no time to run for the vacuum cleaner, just grab that nearest piece of paper/tissue and deal with that beast.


5. YOU NEED TO HAVE PATIENCE. This is probably the most important task I have learned throughout everything that has been going on and is still happening. You need to have patience and must wait . It's all for the better you know, when you want to move too fast you'll probably end up regretting it. Patience is what will make your home to what you really want it to be.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.