I'll see you in 2016!

Thursday, December 31, 2015


2015 voor mij persoonlijk een prachtig jaar om op terug te blikken. De nodige up en downs waren aanwezig, maar afgelopen jaar vond ik fantastisch.

JANUARI
Ik kreeg een vast contract op het werk, laat dat even fenomenaal zijn!

FEBRUARI
Een nieuwe liefde kwam in mijn leven, samen met zijn 2 schatten van jongens. Dit veranderde niet alleen drastisch mijn leven, maar ook dat van hen. Die nieuwe liefde, dat is nog altijd dik aan :)

MAART
Ik kreeg een jobaanbieding die ik niet kon afslaan en ging werken voor een ander hotel. Later bleek dat toch geen zo'n goede beslissing te zijn, maar ik heb er heel erg veel uit geleerd.

APRIL
Het huidige werk op dat moment viel van langs om meer tegen en ik verloor mijn positieve ingesteldheid, ik bood er mijn ontslag aan.

MEI
Mijn vorige werkplaats bleek geen goede vervanger te vinden en mij te missen - ik hen ook trouwens - ik besloot terug te keren en ik ben nog altijd heel erg dankbaar voor de 2de kans. Nu ben ik er nog steeds en het bleek de beste beslissing ooit.

JUNI
In juni besloten mijn vriend en ik dat samenwonen een goede zaak zou zijn. Tenslotte spendeerde ik al mijn tijd bij hem en de kinderen, dat mijn mama vroeg of ik ooit nog naar huis zou gaan. Van het een kwam het ander en ik trok bij hem in. Heel snel, ik weet het, maar ik volgde mijn hart en buikgevoel.

JULI
Start van de verbouwingen in ons huis. Vooral de leefruimte was niet wat we wilden, maar had enorm veel potentieel. Nu de bloembak uit ons huis is (zie hier) alles geplakt en geschilderd werd en de nieuwe vloer er ligt, voelt dit zoveel meer als thuis.

AUGUSTUS
Was genieten van het verlof en de start van een erg drukke periode op het werk.

SEPTEMBER
Na weer even stil gelegen te hebben met de blog, vond ik de tijd of maakte ik tijd om terug te bloggen. Ik ben blij dat ik nu zowat een goede pas gevonden heb en nog steeds blog. Ik hou van bloggen en probeer zeker verder te gaan.

OKTOBER
Het leren kennen van Marieke en Polle tijdens een avond waar mijn vriend voor ons allen kookte naar aanleiding van San Pellegrino Young Talents. Deze 2 waren fantastisch en we hadden zo'n gezellige avond. If there's good food and good company, it is amazing - ik weet niet waar dit op slaat, maar dit was zeker de highlight van oktober -

NOVEMBER
Voor wie me volgt op Instagram, je zag waarschijnlijk enkele foto's voorbijkomen van overdonderde uitzichten en een prachtig hotel. Wel het bezoek aan Cliveden House bij de Britse stad Taplow was zalig! Perfect uitzicht, overheerlijk bed, gezelligheid overal, de grandeur van vroeger. Daarnaast reisden we verder voor de eerste Copperhead Cocktail Competition naar Bray waar we het heerlijke eten van Heston Blumenthal mochten proeven. Die pladijs en rabarber trifle zitten nog steeds in m'n gedachten. Zalig weekend!

DECEMBER
Het jaar eindigen met volle positieve ingesteldheid. Enkele gezondheidskwaaltjes doken op, maar die zijn er om opgelost te worden. Alles draait rond de gezelligheid van Kerst en daar ben ik een grote voorstander van.

Voor allen, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Geniet ervan! Dikke zoenen!
_________________________
2015 for me personally was great year. The necessary ups and downs were present, but last year I pretty much loved it all.

JANUARY
I got a permanent contract at work, let that be phenomenal!

FEBRUARY
A new love came into my life, along with his two little boys. This did not only drastically changed my life, but also theirs. This new love, we are still very fond of each other :)

MARCH
I got a job offer that I could not refuse and went to work for another hotel. It later emerged that it wasn't such a good decision after all, but you learn from those things.

APRIL
The present work at that time didn't fit me anymore and I lost my positivity, so I offered my resignation.

MAY
My previous workplace had troubles finding a good replacement and they missed me - I did too, very much - I decided to go back and I am still very grateful for 2nd chance. Now I'm still there and it proved to be the best decision ever.

JUNE
In June, my boyfriend and I decided that it would be a good thing together for me to move in. In the end I spent all my time with him and the kids and my mom even asked if I would ever go home again. One thing led to another and I moved in with him. Things went fast, I know, but I went with my gut feeling.

JULY
Start of renovations in our home. Especially the living room was not what we wanted, but had potential. Now the planter from our house (see here) is gone and everything is painted and with the new floors, it feels so much more like home.

AUGUST
Was enjoying the holidays and the start of a very busy period at work.

SEPTEMBER
After another pause with the blog, I found the time or did make time to blog again. I'm glad that I found a good pace in my life and that blogging is still a part of it. I love blogging and I am certainly trying to improve and to keep going.

OCTOBER
Getting to know Marieke and Polle during an evening where my friend cooked for us all on the occasion of San Pellegrino Young Talents. These two were fantastic and we had such a wonderful evening. If there's good food and good company, it is amazing - I do not know what this refers to, but this was definitely the highlight from October -

NOVEMBER
For those following me on Instagram, you probably saw some pictures passing with amazing views and a beautiful hotel. The visit to Cliveden House in Taplow, Britain was overwhelming! Perfect view, wonderful bed and hotel, cosy atmosphere, the grandeur of the past. We traveled on to Bray for the first Copperhead Cocktail Competition where we could taste the delicious food of Heston Blumenthal. The plaice dish and rhubarb trifle still have a special place in my thoughts. I felt so blessed for that weekend getaway!

DECEMBER
The year ends with full positivity. Some health ailments surfaced, but those can be solved. Everything revolves around the atmosphere of Christmas and I'm such a big fan.

I wish you all the best for upcoming year. Enjoy! Big kisses!

Christmas in Kortrijk with my loves!

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.