My journey to fit: new gear & challenges

Friday, January 8, 2016

Geen goede voornemens dit jaar. Niets wat ik mezelf opleg voor het komende jaar. Niets die als een verplichting hoeft te voelen. Echter beloofde ik mezelf wat beter op mezelf te passen.

Vorig jaar was ik goed begonnen, maar met de verhuis en verbouwingen ging dit al snel bergaf. Daarnaast werk ik in shiften, dus al snel speel je iets minder gezond naar binnen omdat dat het eerste is die je tegenkomt - lekkere croissants van het ontbijt, ik denk inderdaad aan jullie -

Nu het solden zijn dacht ik toch maar even die leuke sport legging te kopen bij Juttu. Er werd wat fruit gekocht en er volgden enkele workout uitdagingen. Ik startte de nieuwe '30 days of yoga' met Adriene en ging van start met de heavy 'Tone it up' workouts van Karina & Kathrina - waar is mijn conditie?! - dit allemaal op eigen tempo en voorlopig probeer ik me 1 tot 2 maal uit te sloven.

Dit lijkt toch meer op een goed voornemen dan ik dacht. - Oeps... -
_________________________
No new year resolutions. Nothing that I upon lay myself for the upcoming year. Nothing that feels like an obligation. But I promised myself to take better care of me.

Last year I started well, but moving and starting renovations that went downhill quickly. I also work in shifts, so putting something in my mouth that isn't healthy happens on a regular basis - yummy croissants for breakfast, I do think of you -

Now the sales are happening around here, I thought I would buy these amazing sport leggings from Juttu. We've picked up some fruit and there are a few workout challenges. I started the new '30 days of yoga 'with Adriene and started with the heavy 'Tone it up' workouts by Karina & Kathrina - where's my condition ?! - all this is happening at my own pace and I am trying to work myself in sweat one or two times a week.

This seems more like a new year resolution than I thought. - Oops ... -

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.