My journey to fit: fail and update

Sunday, April 24, 2016


Oh man, hoe moet ik hieraan beginnen. Ok, mijn eerste 'my journey to fit' eindigde nogal bruusk tijdens week 2. Weet je wel, zoals gewoonlijk nam m'n leven het weer over. Karakter om hierin door te gaan en door te bijten, dat is meestal nogal ver te zoeken. Ken jezelf zeggen ze dan. In dat geval CHECK!

Maar maar maar, er is ruimte voor verbetering en om dat karakter te kweken (lees: ik heb een workout buddy & de weegschaal die ik zelf niet heb drukte me met m'n neus op de feiten). Nadat afspreken met 4 vriendinnen - allemaal met een verschillend uurrooster trouwens, dat is er gewoon om vragen - om yoga te volgen misliep, lag ik een hele tijd stil. Het kwam er gewoon niet van. Regen, kinderen, weekend, je kent ze wel die typische excuses.
Al een geluk dat mijn oudste vriendin waarmee ik vroeger rondsprong tijdens onze uurtjes gymnastiek, het hoog tijd vond dat er verandering kwam. Ze overtuigde me om samen de fitness binnen te stappen en meteen een lidmaatschap voor gans het jaar aan te gaan. There is no way back now!

Zij had ook reeds Kayla Itsines haar programma - hoe noem je zoiets? - en deze doen we in combinatie met de fitness toestellen. Maar ow boy, voor beginners is dit toch wel hard. Ik zie me nog puffen en blazen toen ik 10 was in de turnzaal, toen waren burpees, sit-ups en 'pompen' gewoontes. Nu, 14 jaar later, val ik in elkaar na 4 burpees - 3,5 maar wie houdt dit bij, toch? - Week 1 zou ikzelf gewoon de eerste 3 weken oefenen, gewoon om te kunnen ademen tijdens de circuits.

Als het dan een zweterige bedoening wordt, ben je beter met een goede deo. Om eerlijk te zijn, ik stink als ik zweet... immens. Die spuitbussen doen me niets en die vloeibare lotion rollers ook niet. De Rexona Maximum Protection, daar ben ik fan van. Zelf tijdens het sporten ruik ik mezelf niet. Ik zweet, maar de geur die kan ik aan met deze. Yay!

Ik hou jullie op de hoogte op sportief vlak, maar in tussentijd hoor ik jullie verhalen maar al te graag!
__________________________

Oh god, how do I start this. Okay, my first ‘my journey to fit’ ended abruptly during week 2. You might now this, as usual life took over again. Character to bite through and keep on going, there’s no such thing with me. Know yourself they say. In that case CHECK!

But hold your horses, there is room for improvement and to grow that character (read: I found myself a workout buddy & the scale made me see the horrifying facts). After trying to meet multiple times for yoga courses with 4 girlfriends, and after failing all those time – we all have a different work schedule, we knew this would happen – there wasn’t much working out happening. It just didn’t happen. Rain, the kids, weekend, you probably know all those typical excuses.
Lucky me, my oldest friend, the one I jumped around with during our hours gymnastics, thought it was about time to change. She was the one convincing me to buy that terrifying year subscription at the fitness club. There is no going back now! 

She is also the one holding Kayla Itsines her workout programme, so we can alternate between her schedule and the fitness gear at the gym. But man, for beginners like me, this is really hard! At the age of 10 I was huffing and puffing in gymnastics and burpees, sit ups and pump ups were habbits. Now, 14 years later, I just crumble after 4 burpees – 3,5, but who keeps the count right? – I would just repeat week 1 for the first 3 weeks just to be able to breath doing the circuits.

If it’s getting all hot and sweaty, you better power yourself with a good deodorant. To be honest, I stink when I sweat… like immense. I couldn’t care less about those aerosol deodorants nor those liquid lotions. The Rexona Maximum Protection, that what it is all about! Using this, I do not smell myself. I do sweat, but the odor will be perfectly disguised. Yay!

I'll keep you posted on the sporty front, but in the meantime I would love to hear your story!

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.