Tourist in my own country: Tea with butterflies

Sunday, August 14, 2016


Als kleine meid herinner ik me vele plekjes te hebben bezocht met mijn ouders. Reizen deden we niet, maar wij waren toerist in eigen land en net daarbuiten. Zo gingen we een paar jaar na elkaar een week aan de zee logeren. Daar gingen we elke keer uitgebreid eten in hetzelfde restaurant en begonnen we telkens opnieuw aan een zoektocht 'schelpjes met tandjes'. Die had je nodig voor om mooie, gekleurde papieren bloemen van andere kinderen te kopen. Good old times!

Wat er nog vaak op het programma stond, was de vlindertuin. Een kleine jungle gevuld met honderden kleurrijke vlinders, waar je gezellig kon door wandelen. Het fijne was dat de vlinders zelf op je af kwamen en als je erg stil stond, werd je misschien uitgekozen als rustplaats. Als kind heel fascinerend!
Helaas werd de vlindertuin definitief gesloten in 2010 omdat de serre aan vernieuwing toe was na 25 jaar & het bezoekersaantal daalde. Een spijtige zaak als je't mij vraagt, want ik vond het fantastisch.

Deze zomer staat er echter met een pop-up vlindertuin op de zeedijk van Knokke-Heist. Het concept, 'Thee met vlinders', is de eerste Belgische editie en loopt van 8 juli tot en met 25 september 2016. De vlinders vliegen vrij rond tussen de mensen en de planten die er staan. Mits deze dieren erg gevoelig zijn aan klimaatsveranderingen, werd een paviljoen opgemaakt waar deze prachtige, tropische dieren zonder problemen kunnen leven.
Het enige jammere is dat erg weinig uitleg wordt gegeven. Zo hangen er wel bordjes uit dat de dieren niet aangeraakt mogen worden, maar ik had het pas later opgemerkt. Nu wist ik zelf dat de dieren kunnen doodgaan als je hun vleugels aanraakt, maar de kinderen dus niet. Zij willen ze gewoon vangen in hun handjes, met als gevolg dat de dieren gekwetst worden aan hun vleugels. Dat is wel jammer voor het hele gebeuren.

Het voelde wat nostalgisch en het blijft erg leuk om te doen met kinderen. Voor een kleine prijs, die je maar 1 keer moet betalen en met een drankje inclusief, kan je deze vlindertuin de hele periode gaan bezoeken. €10,00 voor volwassenen en €8,00 voor kinderen van 5-12 jaar, gratis voor kinderen jonger dan 5 jaar.
_________________________

As a little girl I remember I have visited many places with my parents. We did not travel, but we were tourists in their own country and just across the border. We have spent our holidays by the sea a few years in a row. Every time again we went eating in the same restaurant and again and again we started a quest for 'shells with teeth'. Who were essential if you wanted to buy beautiful, colored paper flowers from other kids. Good old times!

What was often put on our program, was the butterfly garden. A small jungle to walk through, filled with hundreds of colorful butterflies. The cool thing was that the butterflies came to you by themselves and if you were very quiet, maybe you were chosen as a resting place. As a child I found it rather fascinating!
Unfortunately, the butterfly garden was closed in 2010 because it needed to be renewed after 25 years and the number of visitors decreased. Regrettable if you ask me, because I loved it.

This summer, however, there is a pop-up butterfly garden on the sea bank of Knokke-Heist. The concept, 'Tea with butterflies', is the first Belgian edition and runs from July 8 to September 25, 2016. The butterflies are flying freely among the people and the plants. Since the animals are very sensitive to climate change, a pavilion was put up where these beautiful, tropical animals can live without problems.
The only sad thing is that there is given very little explanation. Signs that the animals should not be touched were put up, but I only noticed that much later. I knew myself that animals can die if you touch their wings, but the kids do not. They just want to catch them in their hands, with the result that the animals are hurt on their wings. That is unfortunate for the whole thing.

It felt nostalgic and it remains fun to do with children. For a small price, you only pay one time and with drinks included, you can go visit the butterfly garden throughout the period. €10.00 for adults and €8.00 for children aged 5-12 years, free for children younger than 5 years.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.