Jewellery by Charlotte Wooning

Sunday, September 11, 2016Diamonds are a girls best friend. We hoorden het allemaal al verschillende keren voorbij komen. Mooie juwelen met een immense steen of een klein frivool stuk, we vinden het nog steeds fantastisch om ze te ontvangen. Ikzelf houd van kleine, simpele en eenvoudige juwelen. Liefst in een gouden of rozegouden kleur. Als daar een steentje in verwerkt is, mag dat, maar dat is geen must. Nu was ik voordien al een grote fan van I.MA.GI.N jewels, maar nog niet zo heel lang geleden zag ik in m'n favorietje juwelierswinkeltje in Kortrijk de juwelen van Charlotte Wooning.

Charlotte Wooning is een Nederlands juwelenmerk en draagt ook de naam van de ontwerpster. Sinds 2005 worden elk seizoen nieuwe items naar voor gebracht. Topproducten blijven steeds te koop, andere stukken van de collecties verdwijnen. Inspiratie voor de juwelen wordt gehaald uit traditionele materialen en textiel, waarna er samen met een getraind team van professionals aan elk stuk gewerkt wordt. Alles is handgemaakt en vervaardigd met de beste kwaliteit van sterling zilver.

Philosophie:
Simpel, elegante en delicate juwelen, gemaakt met echte kwaliteitsmaterialen.
Is dat niet fantastisch? We willen toch allemaal juwelen die blijven meegaan. Stukken die na jaren van dragen nog steeds mooi zijn. Ik kan mezelf niet voorstellen dat ik ooit nog plastieken brol koop bij een of andere keten. Dat deed ik vroeger wel vaak en een verkleuring van de huid was nooit veraf.
Echter nu heb ik enkele basisstukken die ik dag in, dag uit draag.

Gezegend met een superlieve boyfriend kreeg ik een ring van Charlotte Wooning cadeau. Bedankt lieverd! Prachtig klein en fijn. Heel licht om te dragen en perfecte pasvorm. Er zijn verschillende collecties, maar de knots & circles vind ik zelf de mooiste. Ik hou van de simpele designs en hoop zeker nog enkele stukken aan m'n collectie toe te kunnen voegen.
De kwaliteit is gigantisch goed. Ik zie geen krassen en de vorm blijft behouden. Voordien had ik een ring van Ti Sento. Die was dubbel zo duur, kraste meteen, vervormde ook lichtjes & kreeg ik uitslag op mijn vinger die doorjoeg naar m'n pols en armplooi. Blijkbaar was het 'nikkelvrije' laagje afgegaan.

Deze ring haalde de vriend bij Tangram in Kortrijk. Ik doe zeker nog een 'tourist in my own city' over dit leuke winkeltje! De kostprijs valt ongeveer tussen € 40,00 en € 55,00 voor de ringen uit de knots & circles collectie.
_________________________

Diamonds are a girls best friend. We all heard it several times. Beautiful jewellery with an immense stone or a little frivolous piece, we all glance at the piece when receiving one. I myself love small, simple and simple jewellery. Most preferably, in a golden or rose gold colour. If there is a bit of a shining stone in processed, that is ok, but it's no must. Now I already was a great fan of I.MA.GI.N jewels, but not so long ago I saw I saw the jewelry Charlotte Wooning in my favourite jeweler shop in town.

Charlotte Wooning is a Dutch jewellery brand and also carries the name of the designer. Since 2005, each year new items are brought forward. Top Picks remain still for sale, other pieces of the collections disappear. Inspiration for the jewellery comes from traditional materials and textiles, after which each piece is carefully manufactured by a trained team of professionals. Everything is handmade and manufactured with the best quality sterling silver.

Philosophy:
Simple, elegant and delicate jewels, made with real quality materials.
Is that not great? We all want jewellery that lasts through time. Pieces who keep their beauty after years of wear.. I can not imagine myself ever to buy such plastic crap you find at any chain. I used to do it quite often and discoloration of the skin was never far away. But now I have some basic pieces I wear day in, day out.

Blessed with a super sweet boyfriend I was gifted a ring by Charlotte Wooning. Thanks honey! Realy pretty, dainty and small. Very light to wear and a perfect fit. There are various collections, but knots & circles I find the most beautiful. I like the simple designs and certainly hope to be able to add a few more pieces to my collection.
The quality is so high. I see no scratches and the ring keeps its shape. Before that I had a ring of Ti Sento. Which was twice as expensive and scratched right away, it even slightly distorted & I got a rash on my finger that you could also find on my wrist and inner elbow. Apparently the "nickel-free" film had weared off.

The boyfriend bought this ring at Tangram in Kortrijk. I definitely want to do a 'tourist in my city' about this beautiful shop! The cost is approximately between € 40.00 and € 55.00 for the rings from the knots & circles collection.

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment! I read them all and appreciate your thoughts.